Selecteer een pagina
Nº12

Nº12

Nº12 Marjanka Jonkers 2021 110x170 cm cloth, oil, acrylic, alkyd, powder pigments on linen €2650,- Naam E-mailadres Bericht...
Nº10

Nº10

Nº10 Marjanka Jonkers 2021 130x180 cm cloth, oil, acrylic, alkyd, powder pigments on linen €3350,- Naam E-mailadres Bericht...
Nº4

Nº4

Nº4 Marjanka Jonkers 2021 140x190 cm cloth, oil, acrylic, alkyd, powder pigments on linen €3550,- Naam E-mailadres Bericht...
Nº3

Nº3

Nº3 Marjanka Jonkers 2021 130x160 cm cloth, oil, acrylic, alkyd, powder pigments on linen € Naam E-mailadres Bericht...
Nº2

Nº2

Nº2 Marjanka Jonkers 2021 160x160 cm cloth, oil, acrylic, alkyd, powder pigments on linen €3450,- Naam E-mailadres Bericht...